* MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN cho đơn hàng trị giá từ 1,500,000 trở lên

Mascara Hypnose Star

Mascara Hypnose Star

SKU: L4041000

Bắt đầu bằng cách nhẹ nhàng ấn mặt phẳng dẹt của cọ lên chân mi trên, chuốt mi từ góc ngoài của mắt tiến dần vào phía trong và tán rộng theo đường zic-zac. Lặp lại nếu cần để có hàng mi ấn tượng.

1,000,000 VND
SKU: L4041000
 Mascara Hypnose Star
 Mascara Hypnose Star
 Mascara Hypnose Star