* MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN cho đơn hàng từ 1,500,000đ

Mascara Hypnose Star

Mascara Hypnose Star

SKU: 3605532948669

Bắt đầu bằng cách nhẹ nhàng ấn mặt phẳng dẹt của cọ lên chân mi trên, chuốt mi từ góc ngoài của mắt tiến dần vào phía trong và tán rộng theo đường zic-zac. Lặp lại nếu cần để có hàng mi ấn tượng.

1,000,000 VND
SKU: 3605532948669
 Mascara Hypnose Star
 Mascara Hypnose Star
 Mascara Hypnose Star