Le Cushion Encre de Peau

Le Cushion Encre de Peau

SKU: 4935421738668

Cushion mỏng nhẹ, nhiều dưỡng ẩm và che phủ nhanh đem đến lớp nền bền đẹp cùng hiệu ứng sáng rực khỏe khoắn.

1,830,000 VND
SKU: 4935421738668
Màu sắc
 Le Cushion Encre de Peau
 Le Cushion Encre de Peau
 Le Cushion Encre de Peau
 Le Cushion Encre de Peau
 Le Cushion Encre de Peau
 Le Cushion Encre de Peau
 Le Cushion Encre de Peau
 Le Cushion Encre de Peau
 Le Cushion Encre de Peau
 Le Cushion Encre de Peau
 Le Cushion Encre de Peau
 Le Cushion Encre de Peau
 Le Cushion Encre de Peau
 Le Cushion Encre de Peau
 Le Cushion Encre de Peau
 Le Cushion Encre de Peau
 Le Cushion Encre de Peau
 Le Cushion Encre de Peau
 Le Cushion Encre de Peau
 Le Cushion Encre de Peau
 Le Cushion Encre de Peau
 Le Cushion Encre de Peau
 Le Cushion Encre de Peau
 Le Cushion Encre de Peau