* MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN cho tất cả đơn hàng.

Kem nền dạng nước Absolue Cushion - 150

Kem nền dạng nước Absolue Cushion - 150

SKU: F7197200

Để có lớp nền mỏng và nhẹ nhàng: Nhấn nhẹ lên cushion để lấy ra lượng kem nền vừa phải.

Nhẹ nhàng vỗ bông tán khắp mặt.
Nếu muốn có một lớp nền hoàn hảo: Nhấn phần cushion để lấy một lượng kem nền chính xác và vỗ bông tán khắp mặt.
Bạn cũng có thể dùng cọ hoặc mút tán thông thường.

3,000,000 VND
SKU: F7197200
 Kem nền dạng nước Absolue Cushion - 150
 Kem nền dạng nước Absolue Cushion - 150
 Kem nền dạng nước Absolue Cushion - 150
 Kem nền dạng nước Absolue Cushion - 150
 Kem nền dạng nước Absolue Cushion - 150
 Kem nền dạng nước Absolue Cushion - 150
 Kem nền dạng nước Absolue Cushion - 150