* MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN cho tất cả đơn hàng.

Kem nền Cushion Tent Idole Ultra/ 02

Kem nền Cushion Tent Idole Ultra/ 02

SKU: L9776600

Nếu muốn có một lớp nền hoàn hảo: Nhấn phần cushion để lấy một lượng kem nền chính xác và vỗ bông tán khắp mặt.

1,400,000 VND
SKU: L9776600
 Kem nền Cushion Tent Idole Ultra/ 02
 Kem nền Cushion Tent Idole Ultra/ 02
 Kem nền Cushion Tent Idole Ultra/ 02
 Kem nền Cushion Tent Idole Ultra/ 02