Test Chính sách bảo mật

11. CÁC QUYỀN VÀ LỰA CHỌN CỦA QUÝ KHÁCH

L’Oreal tôn trọng quyền riêng tư của Quý khách: điều quan trọng là Quý khách phải có khả năng kiểm soát các thông tin cá nhân của mình. Quý khách có các quyền sau:

Các quyền của Quý khách

Quyền này nghĩa là gì?

 
1 Quyền được thông báoQuý khách có quyền được cung cấp các thông tin rõ ràng, minh bạch và dễ hiểu về cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách, cũng như về các quyền của Quý khách. Đây là lý do tại sao chúng tôi cung cấp thông tin trong chính sách này cho Quý khách.
2 Quyền truy cập thông tin

Quý khách có quyền truy cập thông tin cá nhân của mình mà chúng tôi đang giữ (có thể có một số giới hạn nhất định).

Các yêu cầu nào vô căn cứ một cách rõ ràng, quá đáng hoặc lặp đi lặp lại nhiều lần có thể không được chúng tôi đáp ứng.

Để thực hiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây.

3 Quyền chỉnh sửa thông tin

Quý khách có quyền yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình nếu thông tin bị sai hoặc không cập nhật và/hoặc có quyền yêu cầu hoàn chỉnh thông tin cá nhân của mình nếu thông tin chưa hoàn chỉnh.

Để thực hiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây. Nếu Quý khách đã có tài khoản, Quý khách có thể dễ dàng chỉnh sửa thông tin của chính mình bằng chức năng “My Account”.

4 Quyền xóa thông tin/quyền được quên lãngTrong một số trường hợp, Quý khách có quyền yêu cầu xóa hoặc bỏ thông tin cá nhân của mình. Xin lưu ý rằng đây không phải là một quyền tuyệt đối  vì chúng tôi có thể có các căn cứ pháp lý hoặc các căn cứ hợp lệ để giữ lại thông tin cá nhân của Quý khách. Nếu Quý khách muốn chúng tôi xóa thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây.
5 Quyền không chấp thuận thư tiếp thị trực tiếp, kể cả công nghệ profiling

Quý khách có thể xóa đăng ký hoặc chọn không nhận thư tiếp thị trực tiếp của chúng tôi tại bất kỳ thời điểm nào.

Cách thức dễ dàng nhất là Quý khách click vào đường link “unsubscribe” trong bất kỳ email hoặc thư nào chúng tôi gửi đến Quý khách. Ngoài ra, Quý khách cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây.

Nếu Quý khách không đồng ý với công nghệ profiling, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây.

6 Quyền rút lại sự đồng ý tại bất kỳ thời điểm nào trong trường hợp việc xử lý thông tin được dựa trên sự đồng ý của Quý khách

Quý khách có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc chúng tôi xử lý thông tin của Quý khách trong trường hợp việc xử lý đó được dựa trên sự đồng ý của Quý khách. 

Việc Quý khách rút lại sự đồng ý như nói trên sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quy trình xử lý thông tin dựa trên sự đồng ý trong giai đoạn trước khi bị rút lại. Chúng tôi đề cập đến các bảng ở phần “Chúng tôi thu thập thông tin nào từ Quý khách và cách thức chúng tôi sử dụng thông tin đó”, đặc biệt là cột “Cơ sở pháp lý cho việc sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách là gì?” để xác định xem việc chúng tôi xử lý thông tin có được căn cứ trên sự đồng ý của Quý khách hay không.

Nếu Quý khách muốn hủy việc rút lại sự đồng ý của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây.

7 Quyền không chấp thuận việc xử lý thông tin dựa trên các quyền lợi hợp pháp của chúng tôi

Tại bất kỳ thời điểm nào, Quý khách đều có thể không đồng tình với việc chúng tôi xử lý thông tin của Quý khách trong trường hợp việc xử lý đó được dựa trên quyền lợi hợp pháp của chúng tôi. Chúng tôi đề cập đến các bảng ở phần “Chúng tôi thu thập thông tin nào từ Quý khách và cách thức chúng tôi sử dụng thông tin đó”, đặc biệt là cột “Cơ sở pháp lý cho việc sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách là gì?” để xác định xem việc chúng tôi xử lý thông tin có được căn cứ trên các quyền lợi hợp pháp hay không.

Để thực hiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây.

8 Quyền nộp đơn khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền

Quý khách có quyền liên hệ với cơ quan có thẩm quyền bảo vệ dữ liệu tại quốc gia của Quý khách để nộp đơn khiếu nại các biện pháp bảo vệ dữ liệu và các biện pháp bảo mật của L’Oréal.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây trước khi nộp đơn khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền bảo vệ dữ liệu.

9 Quyền chuyển dữ liệu

Quý khách có quyền chuyển, sao chép và dời dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi sang một cơ sở dữ  liệu khác. Quyền này chỉ áp dụng đối với các thông tin mà Quý khách đã cung cấp trong trường hợp việc xử lý thông tin được thực hiện theo phương thức tự động và dựa trên hợp đồng hoặc sự đồng ý của Quý khách. Chúng tôi đề cập đến các bảng ở phần “Chúng tôi thu thập thông tin nào từ Quý khách và cách thức chúng tôi sử dụng thông tin đó”, đặc biệt là cột “Cơ sở pháp lý cho việc sử dụng thông tin cá  nhân của Quý khách là gì?” để xác định xem việc chúng tôi xử lý thông tin được căn cứ trên việc thực hiện hợp đồng hoặc được căn cứ trên sự đồng ý của Quý khách.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây.

10 Quyền giới hạn xử lý thông tin

Quý khách có quyền yêu cầu giới hạn việc chúng tôi xử lý thông tin của Quý khách. Quyền này có nghĩa là phạm vi chúng tôi xử lý thông tin của Quý khách sẽ được hạn chế, do đó, chúng tôi có thể lưu trữ thông tin nhưng không được sử dụng tiếp thông tin hoặc xử lý tiếp thông tin.

Quyền này được áp dụng trong một số ít các trường hợp nêu trong bản Quy định chung về Bảo vệ dữ liệu, như sau:

· tính chính xác của thông tin cá nhân bị chính chủ thể dữ liệu (tức là Quý khách) không thừa nhận, trong một thời gian cho phép bên kiểm soát dữ liệu tiến hành xác minh xem thông tin cá nhân có chính xác hay không

. việc xử lý thông tin là bất hợp pháp nhưng chủ thể dữ liệu (tức là Quý khách) không đồng tình với việc xóa thông tin cá nhân và yêu cầu giới hạn phạm vi sử dụng thông tin thay vì xóa thông tin;

· bên kiểm soát dữ liệu (tức là L’Oréal) không còn cần các thông tin cá nhân để xử lý thông tin nhưng được chủ thể dữ liệu yêu cầu giữ lại để chuẩn bị, tiến hành hoặc biện hộ trong các khiếu kiện pháp lý;

· chủ thể dữ liệu (tức là Quý khách) đã không đồng tình với việc xử lý thông tin dựa trên các quyền lợi hợp pháp của bên kiểm soát dữ liệu trong khi chờ xác minh xem các căn cứ hợp lệ của bên kiểm soát dữ liệu có vượt quá các căn cứ của chủ thể dữ liệu hay không.

Nếu Quý khách có yêu cầu giới hạn như nói trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây.

 

11 Quyền vô hiệu hóa các cookie

 

Quý khách có quyền vô hiệu hóa các Cookie. Các chế độ cài đặt từ các trình duyệt internet thường được lập trình theo định dạng chấp nhận Cookie, nhưng Quý khách có thể dễ dàng chỉnh sửa bằng cách thay đổi chế độ cài đặt cho trình duyệt của Quý khách.

Nhiều cookie được sử dụng để nâng cao tính khả dụng hoặc chức năng của các website/ứng dụng; do đó, nếu chặn các cookie thì Quý khách có thể không sử dụng được một số phần trên trang web/các ứng dụng của chúng tôi như được trình bày chi tiết trong bảng liệt kê các loại Cookie.

Nếu Quý khách muốn hạn chế hoặc chặn tất cả các cookie được cài đặt từ trang web/các ứng dụng của chúng tôi (và khi đó Quý khách có thể không sử dụng được một số phần trên trang web đó), hoặc từ các website/ứng dụng khác, thì Quý khách có thể thực hiện thông qua chế độ cài đặt trình duyệt của mình. Chức năng Help trên trình duyệt sẽ chỉ dẫn cách thức thực hiện cho Quý khách. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://www.aboutcookies.org/;

 

Back to Top