Trang điểm môi

Hết
 Son môi dưỡng ẩm Rouge Volupté Star Edition Son môi dưỡng ẩm Rouge Volupté Star Edition
YSL Beauty

Son môi dưỡng ẩm Rouge Volupté Star Edition

990,000₫

Hết
 Son môi dưỡng ẩm Rouge Volupté Shine Wild Edition Son môi dưỡng ẩm Rouge Volupté Shine Wild Edition
YSL Beauty

Son môi dưỡng ẩm Rouge Volupté Shine Wild Edition

990,000₫

Hết
 Son môi Rouge Pur Couture Wild Edition Son môi Rouge Pur Couture Wild Edition
YSL Beauty

Son môi Rouge Pur Couture Wild Edition

990,000₫

Hết
 Son môi dạng lì Rouge Pur Couture The Slim Wild Edition Son môi dạng lì Rouge Pur Couture The Slim Wild Edition
YSL Beauty

Son môi dạng lì Rouge Pur Couture The Slim Wild Edition

990,000₫

Hết
 Son môi Rouge Pur Couture Love Collector's Edition Son môi Rouge Pur Couture Love Collector's Edition
YSL Beauty

Son môi Rouge Pur Couture Love Collector's Edition

990,000₫

Hết
 Son môi Rouge Pur Couture Valentine's Collection Son môi Rouge Pur Couture Valentine's Collection
YSL Beauty

Son môi Rouge Pur Couture Valentine's Collection

990,000₫

Hết
 Son môi dưỡng ẩm Rouge Volupté Shine 520 Collector's Edition Son môi dưỡng ẩm Rouge Volupté Shine 520 Collector's Edition
Hết
 Son kem bóng Vernis a Levres Water Stain Son kem bóng Vernis a Levres Water Stain
YSL Beauty

Son kem bóng Vernis a Levres Water Stain

990,000₫

Hết
 Son môi Rouge Pur Couture Milk Tea Collection Son môi Rouge Pur Couture Milk Tea Collection
YSL Beauty

Son môi Rouge Pur Couture Milk Tea Collection

990,000₫

Hết
 Dưỡng môi Top Secrets Lip Perfector Dưỡng môi Top Secrets Lip Perfector
YSL Beauty

Dưỡng môi Top Secrets Lip Perfector

900,000₫

Hết
 Son môi dưỡng ẩm Rouge Volupté Shine Son môi dưỡng ẩm Rouge Volupté Shine
YSL Beauty

Son môi dưỡng ẩm Rouge Volupté Shine

990,000₫

Hết
 Son kem lì Tatouage Couture Son kem lì Tatouage Couture
YSL Beauty

Son kem lì Tatouage Couture

990,000₫